Van schaduwbeeld tot heerlijkheid! Een prachtige samenvatting van de Hebreeënbrief. De oudtestamentisch eredienst heeft haar heerlijke vervulling verkregen in de persoon en het werk van de Heere Jezus. In Hem is het volmaakte gekomen; de volkomen zaligheid!

Eerste afleveringen

Hebreeën 1 vers 1-3 - Jezus Christus is de Zoon van God

Hebreeën 1 vers 1-3 - Jezus Christus is de Zoon van God

Hebreeën 1 vers 4 - 24 - Jezus Christus is hoger dan de engelen

Hebreeën 1 vers 4 - 24 - Jezus Christus is hoger dan de engelen

Hebreeën 2 vers 5-18 - Jezus Christus is de Zoon des mensen

Hebreeën 2 vers 5-18 - Jezus Christus is de Zoon des mensen

Hebreeën 3 - Jezus Christus is hoger dan Mozes

Hebreeën 3 - Jezus Christus is hoger dan Mozes

Hebreeën 4 vers 1-13 - In Christus Jezus de rust ingegaan

Hebreeën 4 vers 1-13 - In Christus Jezus de rust ingegaan

Meer afleveringen »
Uitgezonden door